DOSTAWCA NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ DLA OZE

AKREDYTOWANY OŚRODEK SZKOLENIOWY UDT

10 LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU OZE

SZKOLENIA Z ZAKRESU FOTOWOLTAIKI - WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I ZOSTAŃ CERTYFIKOWANYM INSTALATOREM OZE!

baner

KENO Zostań Certyfikowanym Instalatorem w zakresie OZE!Miło nam poinformować, że firma Keno w dniu 30 lipca 2014 roku otrzymała pozytywna ocenę Urzędu Dozoru Technicznego i została Akredytowanym Ośrodkiem Szkoleniowym z zakresu systemów fotowoltaicznych. W siedzibie naszej firmy będą odbywać się 3-dniowe szkolenia przygotowujące do egzaminu na Certyfikowanego Instalatora z zakresu systemów fotowoltaicznych. Szkolenia będą obejmować zarówno część teoretyczną jak i praktyczną, po każdej z części uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy rozwiązując specjalnie przygotowane testy wewnętrzne.

Po skończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenia szkolenia, które jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu.

Krok po kroku
 • szkolenie w akredytowanym ośrodku
 • zgłoszenie na egzamin urzędu dozoru technicznego
 • egzamin na instalatora fotowoltaiki
 • wniosek o wydanie certyfikatu oze
 • Certyfikowany instalator oze
 • 2. ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN
 • Właściwe dokumenty należy wysłać nie później niż 14 dni przed egzaminem do odpowiedniego oddziału UDT, opłatę za egzamin należy wnieść na konto odpowiedniego oddziału UDT (numery kont i dane teleadresowe dostępne na stronie http://www.udt.gov.pl)

  Dokumenty do wysłania:

  - Kopia zaświadczenia ukończenia szkolenia,
  - Formularz zgłoszeniowy na egzamin,
  - Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin w wysokości 809,44 zł

  Terminy i miejsca przeprowadzenia egzaminów będą ogłaszane na BIP UDT na stronie internetowej: http://www.udt.gov.pl/bip.
 • 3. EGZAMIN NA INSTALATORA
 • Część TEORETYCZNA składa się z 24 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut

  Część PRAKTYCZNA składa się z trzech zagadnień do opracowania- trwa 90 minut)

  Uzyskanie POZYTYWNEGO wyniku egzaminu
  Wyniki egzaminów podawane są na stronie internetowej: http://www.udt.gov.pl/bip
 • 4. ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE CERTYFIKATU
 • Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w dowolnym oddziale UDT, na konto którego należy wnieść opłatę za wydanie certyfikatu w wysokości 202,36 zł

  Dokumenty do złożenia aby uzyskać certyfikat:

  - Wniosek o wydanie certyfikatu,
  - Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie certyfikatu (202,36 zł),
  - Oświadczenie o odpowiedzialności karnej,
  - Oświadczenie o wyrażeniu zgody o umieszczeniu informacji na temat miejsca pracy bądź oświadczenie o nie wyrażeniu takiej zgody i jeden z 4 dokumentów:

  A) Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) lub inny równoważny dokument potwierdzający kwalifikacje do instalacji urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
  B) Udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub
  C) Świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20v pkt 2, lub
  D) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji lub utrzymania w należytym stanie technicznym odnawialnego źródła energii;
Egzamin na certyfikowanego instalatora

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora z zakresu OZE przeprowadzać będzie Urząd Dozoru Technicznego. By móc przystąpić do egzaminu należy przejść szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i uzyskać odpowiednie zaświadczenie.

Egzamin będzie się składał z dwóch części: teoretycznej (24 pytania testowe) i praktycznej (problemowe zadania praktyczne). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu i złożeniu odpowiednich dokumentów w oddziale UDT Instalator uzyskuje Certyfikat. Dokument jest wydawany prze Urząd Dozoru Technicznego i jest ważny przez 5 lat od czasu wydania.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania Certyfikatu Instalatora z zakresu OZE dostępne są na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

Szkolenia z zakresu fotowoltaiki
 • Ogólne zagadnienia dotyczące fotowoltaiki (w tym przepisy krajowe, polskie normy oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy)
 • Podstawy teoretyczne działania systemów fotowoltaicznych
 • Zasady doboru systemów fotowoltaicznych (w tym wymiarowanie systemów, podłączanie systemów fotowoltaicznych do sieci energetycznej)
 • Montaż i regulację instalacji fotowoltaicznych (ograniczania przepięć, instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia oraz analiza typowych błędów montażowych)
 • Wydajność systemów fotowoltaicznych
 • Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem tych systemów

(cały zakres programowy z podziałem na grupy tematyczne i zagadnienia, który będzie realizowany na szkoleniu jest dostępny TUTAJ.


W niedalekiej przyszłości planujemy uzyskać również akredytację na prowadzenie szkoleń z zakresu słonecznych systemów grzewczych oraz z pomp ciepła.

Data najbliższego szkolenia: 23-25 listopada 2017r. (+ gratis szkolenie SolarEdge)


Miejsce szkolenia: ul. Daszyńskiego 609, 44-151 Gliwice

Cena szkolenia: 1 799 zł brutto


PROMOCJA!

Dla pierwszych 10 osób, które zapiszą się na szkolenie cena promocyjna:

899 zł brutto (opcja bez noclegów) / 1100 zł brutto brutto (opcja z noclegami)

Cena obejmuje:

Udział w 3-dniowym szkoleniu
materiały szkoleniowe
2 noclegi (w przypadku rezerwacji szkolenie z noclegiem)
catering (śniadania oraz obiady)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia


Miejsce noclegu:

Hotel Sylwia
ul. Gliwicka 90
44 - 153 Sośnicowice k. Gliwic

Plan szkolenia

Dzień pierwszy

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników szkolenia, rozdanie materiałów szkoleniowych
9:00 – 13:00 Teoria: Ogólne zagadnienia dotyczące fotowoltaiki, Zasady działania systemów fotowoltaicznych
13:00 – 13:30 Przerwa obiadowa
13:30 – 18:00 Praktyka: Zasady działania systemów fotowoltaicznych
Teoria: Zasady doboru systemów fotowoltaicznych

Dzień drugi

9:00 – 12:30 Teoria i praktyka: Zasady doboru systemów fotowoltaicznych
12:30 – 13:00 Przerwa obiadowa
13:00 – 18:00 Teoria i praktyka: Montaż i regulacja instalacji fotowoltaicznej

Dzień trzeci

9:00 – 12:30 Teoria i praktyka: Wydajność systemów fotowoltaicznych
12:30 – 13:00 Przerwa obiadowa
13:00 – 17:30 Teoria i praktyka: Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych
17:30 Wręczenie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Liczba wolnych miejsc na szkolenie 23-25 listopada 2017r.: 16 miejsc


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby uczestników!

Formularz zgłoszeniowy:

*

*

*

*

Dane uczestnika szkolenia:

*

*

*

Nocleg:

*

Dowód sprzedaży:

*

Dane do faktury:

Uwagi:

Życzę sobie posiłku wegetariańskiego

* - pola niezbędne do pomyślnego przesłania zgłoszenia na szkolenie.

akredytacja urzędu dozoru technicznego