Zgłoszenie do szkolenia przygotowującego do egzaminu UDT
"CERTYFIKOWANY INSTALATOR OZE"
2023-07-24 - 2023-07-26
09:00 - 16:00
1 700.00 zł
Daszyńskiego 609, 44-151 Gliwice

Agenda

DZIEŃ I

1. Zagadnienia ogólne:

- Podstawy prawne, normy, przepisy BHP, zasady certyfikacji instalatorów OZE, korzyści płynące z zastosowania energii z OZE, rys historyczny fotowoltaiki na świecie i w Polsce,

- Zasady rozliczeń mikro instalacji/prosumenta,

- Omówienie różnic w odniesieniu do małych instalacji PV (>50kWp i <500kWp).

2. Podstawowe właściwości fizyczne:

- Pojęcia z zakresu fizyki/elektrotechniki,

- Budowa i podział ogniw fotowoltaicznych,

- Budowa i podział modułów fotowoltaicznych, technologie wytwarzania i produkcji, tendencje na rynku,

- Rodzaje systemów PV,

- Podział ze względu na zastosowanie i funkcje zasilania energią słoneczną (systemy on-grid, off-grid, hybrydowe), sposób integracji z obiektem budowlanym,

- Elementy kompletnego systemu PV: moduły PV, falowniki i ich rodzaje i podział ze względu na zastosowanie, zabezpieczenia przetężeniowe i przeciwprzepięciowe DC i AC, okablowanie, magazynowanie energii, regulacja ładowania, zabezpieczenia p.poż.

3. Część szkoleniowa produktowo-techniczna polskiego producenta modułów fotowoltaicznych – KENSOL (TEORIA):

- Katalog produktów, parametry techniczne, wykorzystywane podczas produkcji technologie,

- Proces produkcji, certyfikacji wg norm dopuszczających produkt do sprzedaży (np. 61215, 61730, TUV Rheknland), rola opłat BDO,

- Procedury magazynowania i transportu modułów PV,

- Warunki gwarancji, możliwości utylizacji po zakończeniu okresu użytkowania.

DZIEŃ II

1. Zajęcia z zastosowaniem pełnowymiarowych makiet dachów z różnym poszyciem:

- Sposoby montażu konstrukcji służących do bezpiecznego montażu modułów PV na różnych powierzchniach z zastosowaniem certyfikowanych przez TUV kompletnych konstrukcji montażowych produkcji polskiej – powierzchnie skośne, płaskie kotwione, płaskie bezinwazyjne, na grunt, carport,

- Niezbędne narzędzia potrzebne do montażu mechanicznego i elektrycznego,

- Sposoby prowadzenia specjalistycznego okablowania z uwzględnieniem strat elektrycznych, wykonywanie uziemienia,

- Prawidłowy dobór komponentów wyposażenia rozdzielnic elektrycznych DC i AC,

- Konfiguracja i postępowanie podczas uruchamiania systemu PV,

- Bezpieczne wyłączanie systemu PV w celu przeglądu i konserwacji,

- Interpretacja komunikatów falownika/regulatora ładowania,

- Analiza typowych błędów montażowych,

- Ocena pracy systemu PV i wykonywanie odpowiedniej regulacji,

- Analiza parametrów pracy systemu na podstawie danych pozyskanych z systemu monitorowania falownika przez sieć internet.

2. Część szkoleniowa produktowo-techniczna polskiego producenta modułów fotowoltaicznych – KENSOL (praktyka):

- Dobór modułów KENSOL z uwzględnieniem rozmiarów i parametrów elektrycznych,

- Wykonanie mechanicznego montażu na konstrukcji montażowej na atrapie dachu,

- Wykonanie połączeń elektrycznych z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi,

- Pomiary elektryczne, rodzaje urządzeń pomiarowych, obsługa miernika,

- Interpretacja wyników pomiarów jako sposób na odpowiednią konserwację i potwierdzenie bezpieczeństwa użytkowania instalacji fotowoltaicznej z modułami KENSOL,

- Diagnozowanie modułów PV za pomocą kamery termowizyjnej i interpretacja wyników,

- Bezpieczne wyłączenie instalacji PV w celu demontażu zużytych/uszkodzonych modułów.

DZIEŃ III

1. Zasady doboru systemów fotowoltaicznych:

- Określenie miejsca i sposobu montażu oraz wpływ tych parametrów na pracę systemu PV,

- Dobór poszczególnych komponentów systemu z uwzględnieniem wydajności i kompatybilności z poszczególnymi parametrami elektrycznymi stosowanych urządzeń, dopasowanie przetwornika/falownika do generatora PV,

- Wpływ zacienienia na efekt pracy systemu PV, omówienie MLPE oraz roli diod bocznikujących,

- Przydatne programy (software) wspomagające projektowanie i dobór komponentów instalacji PV z uwzględnieniem danych meteo, szerokości geograficznej, nachylenia, przykładowe rozwiązania,

- Wpływ profilu obciążenia na stopę zwrotu inwestycji z małą instalację PV (50kWp do 500kWp),

- Dobór systemu magazynowania do instalacji PV w systemach hybrydowych,

- Typowe błędy podczas doboru komponentów,

- Wydajność systemu PV, a prace kontrolno-pomiarowe i konserwacja, wykorzystanie kamery termowizyjnej,

- Dokumentacja powykonawcza, protokół z pomiarów elektrycznych.

Formularz zgłoszeniowy

Termin szkolenia *

Imię i nazwisko *

Nr PESEL *

Nr telefonu *

Adres e-mail *

Data urodzenia *

Miejsce urodzenia *


Pełny adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) *

Rezerwacja noclegu *

Dokument sprzedaży *

Nazwa oraz pełny adres firmy*

NIP firmy*

Uwagi do zgłoszenia

Akceptuję formę przeprowadzenia szkolenia, politykę prywatności oraz przetwarzania danych (RODO) *

* - Pola niezbędne do poprawnego przesłania formularza

UWAGA! Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku problemów z zebraniem wymaganej grupy szkoleniowej (minimum 10 osób)

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY