Zgłoszenie do szkolenia przedłużającego ważność uprawnień UDT
"CERTYFIKOWANY INSTALATOR OZE"

Termin szkolenia *

Imię i nazwisko *

Nr PESEL *

Nr telefonu *

Adres e-mail *

Data urodzenia *

Miejsce urodzenia *


Pełny adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) *

Rezerwacja noclegu *

Dokument sprzedaży *

Nazwa oraz pełny adres firmy*

NIP firmy*

Uwagi do zgłoszenia

Akceptuję formę przeprowadzenia szkolenia, politykę prywatności oraz przetwarzania danych (RODO) *

* - Pola niezbędne do poprawnego przesłania formularza

UWAGA! Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku problemów z zebraniem wymaganej grupy szkoleniowej (minimum 10 osób)