Kalkulator zacienienia przy montażu systemu fotowoltaicznego

DLACZEGO WARTO OBLICZYĆ DŁUGOŚĆ PADAJĄCEGO CIENIA?


Przy montażu systemu fotowoltaicznego niezbędne jest prawidłowe rozmieszczenie kolejnych rzędów instalacji fotowoltaicznej. Każdy z modułów umieszczony pod optymalnym kątem względem padania promieni słonecznych rzuca cień. Aby zmaksymalizować wydajność paneli słonecznych konieczne jest zachowanie odstępów w taki sposób, aby nie występowało zjawisko wzajemnego zacieniania kolejnych rzędów modułów. Poniższy kalkulator pozwala obliczyć długość padającego cienia oraz optymalne odstępy miedzy kolejnymi rzędami paneli fotowoltaicznych.

KALKULATOR ZACIENIENIA OBLICZ MINIMALNY ODSTĘP MIĘDZY MODUŁAMI FOTOWOLTAICZNYMI


WYPEŁNIJ PONIŻSZE POLA:

Wysokość kolektora L (mm)

Kąt nachylenia kolektora β

Szerokość geograficzna północna lokalizacji (º)

OBLICZ

SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Minimalny odstęp między modułami fotowoltaicznymi D:5085 mm