DOSTAWCA NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ DLA OZE

AKREDYTOWANY OŚRODEK SZKOLENIOWY UDT

10 LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU OZE

SZKOLENIA Z ZAKRESU FOTOWOLTAIKI - WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I ZOSTAŃ CERTYFIKOWANYM INSTALATOREM OZE!

Strona główna / Szkolenia

Szkolenie Certyfikowany Instalator OZE - szkolenie przypominające do odnowienia uprawnień UDT

- NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA W NASZYM OŚRODKU -


Gdzie odbywa się szkolenie?

 • Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy KENO ul. Daszyńskiego 609, 44-151 Gliwice
 • Dzięki doskonałej lokalizacji w pobliżu autostrady A4 bez problemu dotrzesz na miejsce szkolenia oraz noclegów

Ile kosztuje i co zawiera cena szkolenia?

 • Koszt szkolenia to 600zł brutto
 • Udział w 1-dniowym szkoleniu
 • Obszerne materiały szkoleniowe
 • Catering (obiad, kawa, herbata, zimne napoje)
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Czy moge zarezerwować nocleg?

 • Noclegi każdy z kursantów rezerwuje we własnym zakresie
 • Najbliższy hotel znajduje się w odległości 1,5km od siedziby firmy KENO:

  Hotel "SYLWIA"
  ul. Gliwicka 90, 44-153 Sośnicowice k. Gliwic

- KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU ? -


 • Szkolenie ma na celu zaktualizowanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu instalacji fotowoltaicznych
 • Dedykowane jest osobom, którym kończy się ważność certyfikatu Instalatora Systemów Fotowoltaicznych wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i którym zależy na odnowieniu lub przedłużeniu uprawnień na okres kolejnych 5 lat
 • Warunki przedłużenia ważności certyfikatu instalatora OZE na okres kolejnych 5 lat określa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z późniejszymi zmianami
 • Jednym z nich jest ukończenie szkolenia przypominającego, którego zakres programowy obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące aktualnych przepisów, nowych technologii, umiejętności praktycznych i dobrych praktyk instalacyjnych.

- ZASADY PRZEDŁUŻANIA WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW UDT -


Zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.), certyfikat potwierdzający posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii jest ważny przez okres 5 lat.

Ważność certyfikatu może zostać przedłużona na okres kolejnych 5 lat, jeżeli instalator:

 • Spełnia warunki wydania certyfikatu określone w art. 136 ust. 3 lub 4 ustawy
 • Ukończył, w terminie 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności certyfikatu szkolenie przypominające
 • Zainstalował, poddał modernizacji lub utrzymuje w należytym stanie technicznym co najmniej pięć mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600kW
Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu należy złożyć najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem upływu ważności certyfikatu.

W związku z tym przypominamy o konieczności sprawdzenia do kiedy jest ważny Państwa certyfikat oraz zapraszamy na zapisanie się na jednodniowy kurs przypominający w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o wydłużenie ważności certyfikatu na maksymalnie 30 dni przed upływem terminu jego ważności.

Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkowało utratą certyfikatu i koniecznością powtórzenia kursu trzydniowego oraz egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego.

- SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLENIA -


Dzień pierwszy

 • 8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników szkolenia, rozdanie materiałów szkoleniowych, przywitanie uczestników szkolenia

 • 9:00 - 9:30 Aktualne dane dotyczące rynku fotowoltaiki

 • 9:30 - 11:00 Aktualne przepisy i normy krajowe dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych

 • 11:15 - 13:00 Nowości sprzętowe i technologiczne – przegląd aktualnej oferty modułów, inwerterów, systemów montażowych

 • 13:00 - 13:30 Przerwa obiadowa

 • 13:30 - 14:45 Zasady konfigurowania systemów fotowoltaicznych – powtórzenie podstawowych pojęć i zasad doboru elementów instalacji, ćwiczenia obliczeniowe

 • 14:45 - 16:00 Przepisy BHP- uaktualnienie wiedzy oraz zagadnienia z zakresu dobrych praktyk instalacyjnych

 • 16:00 - 16:30 Test sprawdzający i podsumowanie szkolenia

 • Szkolenia aktualnie odbywają się w formie webinarium

  - ZAPISZ SIE NA SZKOLENIE! -


  Termin szkolenia *

  Imię i nazwisko *

  Nr PESEL *

  Nr telefonu *

  Adres e-mail *


  Data urodzenia *

  Miejsce urodzenia *


  Pełny adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) *

  Rezerwacja noclegu *

  Dokument sprzedaży *

  Dane do faktury (Adres + nr NIP!)*


  Uwagi do zgłoszenia

  Akceptuję politykę prywatności oraz przetwarzania danych (RODO) *

  WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  * - Pola niezbędne do poprawnego przesłania formularza

  UWAGA! Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku problemów z zebraniem wymaganej grupy szkoleniowej (minimum 10 osób)